Tvistelösning

När det gäller tvistelösning så har vi en enkel syn på saken. Vårt mål är att hjälpa våra klienter att snabbt och effektivt nå affärsmässiga lösningar på de frågor som de ställs inför. Vi gör inga onödiga krumbukter, däremot finns det ofta mer än ett sätt att lösa en frågeställning på. Nyckelfrågan blir därmed att hitta den lösning som i den givna situationen är mest effektiv. I de fall det behövs biträder vi dig som klient i domstol eller i skiljeförfarande. Lyckligtvis behöver det inte alltid gå så långt. Med korrekta utgångspunkter och saklig argumentation är det ofta möjligt att lösa en tvist utan att ärendet behöver prövas av domstol eller skiljenämnd.