Skatterätt

Skatteaspekter har historiskt spelat en ganska liten roll i den enskilda affären men idag får de en allt större betydelse. Skatterätt är ett område med stor spännvidd. Det kan röra sig om allt från omstruktureringar av en koncern på grund av ett kommande generationsskifte, till att hjälpa företagare vid en extern försäljning. Genom att i ett tidigt stadie se över sin bolagsstruktur går det ofta bra att undvika ”onödiga” skattekostnader. Att praktisera skatterätt är ungefär som att spela schack. Man måste tänka många steg framåt och hitta den bästa lösningen för varje företag.

Vi arbetar också med alla slags frågor kring inkomstbeskattning, moms och sociala avgifter. Vi hjälper till vid etableringar utomlands och när utländska företag ska etablera sig i Sverige. Om du behöver det så har vi även full kompetens för att driva processer mot Skatteverket. Det bästa rådet vi kan ge är att ta hjälp och arbeta proaktivt med frågor rörande beskattning. Att undvika att hamna i en skatteprocess är alltid det bästa.