Offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar är i många fall komplicerade. Att säga att vi på VICI gör offentlig upphandling enkel, vore att överdriva. Däremot är vi väl insatta i hur de snåriga reglerna ska tolkas. I vårt dagliga arbete biträder vi klienter med allt från granskning av förfrågningsunderlag och anbud till överprövningar av upphandlingar.