Fastighetsrätt

Fastighetsaffärer kan vara tålamodskrävande. Många moment tar lång tid att genomföra därför är ett noggrant förberedelsearbete A och O. På VICI har vi en kompetens kring fastighetsjuridik som förmodligen är unik i Sverige. Vi har såväl teoretisk som praktisk erfarenhet kring överlåtelser, exploateringsfrågor, fastighetsbildning och lantmäterifrågor. Vi är också redo att hjälpa dig med alla slags bygglovsärenden, samägandefrågor och tvister rörande såväl fastigheter som markintrång. Fastigheter är ofta en viktig faktor och dellösning i många andra typer av ärenden. Genom vår försorg får du tydliga råd och klara handlingsalternativ.