Entreprenadrätt

Att vara proaktiv lönar sig ofta när man har ett nytt projekt på gång. Enkla men kloka insatser tidigt i processen kan göra stor skillnad för att slippa problem och tvister längre fram i entreprenadkedjan. Det kan till exempel handla om tydliga rutiner för kommunikation och dokumentation. Entreprenadrätten är speciell eftersom det är mer regel än undantag att det sker ändringar efter det att själva entreprenadavtalet har ingåtts. Detta ställer stora krav på kunskap, tydlighet och engagemang från alla medverkande aktörer. VICI kan hjälpa dig med i princip allt inom denna juridiska sfär. Från att agera stöd vid upprättande av förfrågningsunderlag och avtal, till att löpande bistå med rådgivning genom projektet och aktivt medverka för att förebygga och lösa eventuella tvister.