Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar i stora drag om anställningsprocesser, pågående anställningar och avslut av anställningar. I samråd med våra klienter upprättar vi exempelvis anställningsavtal som tillgodoser de behov och förväntningar som finns i den aktuella branschen.

Under ett anställningsförhållande dyker det ofta upp frågor om hur man som arbetsgivare bäst genomför organisatoriska förändringar. I situationer där personalstyrkan behöver förändras hjälper vi våra klienter med strategier som kombinerar rådgivning med affärsnytta. En insats kan till exempel vara att vi planerar och genomför fackliga förhandlingar i situationer som föranleder uppsägningar.

Vi hjälper även våra klienter med olika policyprogram som kan röra allt från IT-säkerhet och arbetsmiljö till likabehandlingsplaner. Genom vårt sätt att arbeta fungerar vi som en ”one stop shop” för våra klienters arbetsrättsliga frågeställningar.