Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt är ytterligare ett område som har en stor spännvidd. Ett vanligt scenario är att vi anlitas för att utvärdera bolag som ska köpas. Om utvärderingen faller väl ut och affären ska genomföras är vi även med och upprättar avtalshandlingar och sköter sedan transaktionen. Det är också vanligt att vi är med som en partner i mer löpande aktiebolagsfrågor. Det kan bland annat röra bolagsstämmor, styrelsefrågor, investeringar och råd kring kompanjonskap. Att upprätta, granska och analysera olika slags kommersiella avtal tillhör också de tjänster vi gärna bistår ditt företag med.