Tor
Bergkvist

Advokat

Jag arbetar främst med tvistelösning, kommersiell avtalsrätt och dataskydd (GDPR). Uppdragen består av tvistelösning inom de flesta områden, upprättande och granskning av olika sorters kommersiella avtal samt alla sorters dataskyddsfrågor.