Terese
Lundeslöf

Biträdande jurist

Jag arbetar främst med skatterättsliga och bolagsrättsliga ärenden samt kommersiell avtalsrätt. Mina uppdrag omfattar framförallt upprättande av avtal och skatterättslig rådgivning vid transaktioner av bolag eller fastigheter. Därtill arbetar jag med omstrukturering av verksamheter, etablering och likvidation av bolag.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 64

+46 (0)766 31 22 80

tl@vici.se