Terese
Lundeslöf

Biträdande jurist

Mina uppdrag omfattar upprättande av avtal vid fastighetsöverlåtelser, aktieöverlåtelser och omstruktureringar av verksamheter. Jag upprättar även aktieägaravtal, konsultavtal och handlingar vid bolagsbildningar samt handlingar vid likvidationer av bolag.