Terese
Lundeslöf

Biträdande jurist

Jag arbetar med skatterätt, associationsrätt och kommersiell avtalsrätt. Mina uppdrag omfattar upprättande av avtal vid fastighetsöverlåtelser och omstruktureringar av verksamheter. Jag upprättar även aktieägaravtal, konsultavtal och handlingar vid bolagsbildningar.