Sofi
Linderoth

Tjänstledig

Sofi är tjänstledig.

Mina huvudsakliga arbetsområden är associationsrätt och skatterätt. Uppdragen består bland annat av försäljning och förvärv av företag och fastigheter samt planering och strukturering av koncerner inför ägarskiften. Utöver det arbetar jag även med upprättande och granskning av kommersiella avtal av olika slag.