Sabrina
Curan

Biträdande jurist

Jag arbetar främst med entreprenadrätt samt avtalsrätt. Det innebär arbete med upprättande och granskning av olika sorters kommersiella avtal. Därtill biträder jag vid tvister om avtal. På mitt bord hamnar även frågor som rör allmän affärsjuridik.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 69

+46 (0) 764 95 06 49

sc@vici.se