Sabrina
Curan

Biträdande jurist

Jag arbetar huvudsakligen med kommersiell avtalsrätt och transaktioner. Uppdragen består främst av upprättande och granskning av kommersiella avtal, avtalstolkning samt avtalsförhandling. Därtill arbetar jag även med entreprenadrätt. På mitt bord hamnar också frågor av allmän affärsjuridisk karaktär.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 69

+46 (0) 764 95 06 49

sc@vici.se