Sabrina
Curan

Uppsatspraktikant

Som ett led i min uppsatspraktik på Advokatfirman VICI bistår jag byråns advokater och jurister i deras arbete parallellt med mitt examensarbete. Mina huvudsakliga områden är tvistelösning och entreprenadrätt. Jag arbetar även med fastighetsrättsliga ärenden.