Mohamed
Dalfi

Biträdande jurist

Jag arbetar huvudsakligen med skatterätt. Jag biträder klienter bland annat med försäljning och förvärv av företag eller fastigheter, omstrukturering inom koncerner samt annan rådgivning i såväl mindre som större skatterättsliga frågor. Mina uppdrag består också av att biträda klienter inför myndigheter och domstol. Utöver skatterätten arbetar jag med associationsrätt och kommersiell avtalsrätt.