Mohamed
Dalfi

Biträdande jurist

Jag arbetar huvudsakligen med skatterätt. Jag har erfarenhet av att biträda klienter bland annat med försäljning och förvärv av företag eller fastigheter, omstrukturering inom koncerner samt annan rådgivning i såväl mindre som större skatterättsliga frågor. Mina uppdrag består också av att biträda klienter inför myndigheter och domstol. Utöver skatterätten arbetar jag med associationsrätt och kommersiell avtalsrätt.