Mats
Palmgren

Advokat

Jag är framförallt fokuserad på bygg- och fastighetsrätt. Uppdragen består huvudsakligen av ärenden med anknytning till bygg- och fastighetsbranschen mellan kommersiella, offentliga och privata aktörer. Det kan till exempel handla om förvärv, utförande, färdigställande och förvaltning av fastigheter för ny-, till- eller ombyggnad.