Lina
Cronholm

Biträdande jurist

Mitt huvudsakliga område är tvistelösning. Uppdragen innebär främst att biträda klienter i samband med tvister inom ett flertal juridiska områden samt att agera som ombud vid processer i allmän domstol. Jag biträder även i fastighetsrättsliga ärenden.