Julia
Lundqvist

Biträdande jurist

Jag arbetar företrädesvis med kommersiell avtalsrätt, men även med skatterätt. Mina arbetsuppgifter består bland annat av upprättande och granskning av olika sorters kommersiella avtal.