Jonas
Frydenberg

Biträdande jurist

Mitt specialistområde är fastighetsfrågor och allmän affärsjuridik. Inom fastighet hanterar jag exempelvis frågor som rör lokaler, bostäder, bygg, mark och exploatering. Till den allmänna affärsjuridiken hör frågor om olika avtalstyper och tvistelösning. Jag uppskattar att ha en nära relation till mina kunder för att skapa gott samarbete och förståelse för kundens behov.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 76

+46 (0) 701 41 60 22

jf@vici.se