Johanna
Thulin

Advokat

Arbetar främst med skatterätt och associationsrätt. Uppdragen består mestadels av omstrukturering av ägarstruktur, många gånger i samband med ett generationsskifte, samt etablering, försäljning och förvärv av företag, fastigheter och verksamheter. I uppdragen ingår också kontroll av momsmässiga effekter, både vid transaktioner och vid försäljning av varor och tjänster. Utöver det upprättar och granskar jag även kommersiella avtal av olika slag.