Johanna
Thulin

Advokat

Arbetar främst med skatterätt och associationsrätt. Uppdragen består mestadels av omstrukturering av ägarstruktur, många gånger i samband med ett generationsskifte, samt etablering, försäljning och förvärv av företag, fastigheter och verksamheter. Utöver det upprättar och granskar jag även kommersiella avtal av olika slag.