Johanna
Thulin

Advokat

Arbetar främst med skatterätt och associationsrätt. Uppdragen består mestadels av omstrukturering av ägarstruktur, många gånger i samband med ett generationsskifte, samt etablering, försäljning och förvärv av företag, fastigheter och verksamheter. I uppdragen ingår också kontroll av momsmässiga effekter, både vid transaktioner och vid försäljning av varor och tjänster. Utöver det upprättar och granskar jag även kommersiella avtal av olika slag.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 55

+46 (0)70 923 40 83

jt@vici.se