Jenny
Lundgren

Juristassistent

Mig träffar ni på våra kontor i Lund och Malmö där jag är administrativt stöd till våra jurister och advokater. Jag har även hand om fakturering, IT-stöd och stöd till våra skattejurister vid inkomstdeklarationsperioden.