Henry
Åhs

Biträdande jurist

Jag arbetar med fastighetsjuridik, tvistelösning och kommersiell avtalsrätt. Uppdragen består av tvistelösning inom de flesta områden, upprättande och granskning av olika sorters kommersiella avtal. Jag hanterar även alla sorters dataskyddsfrågor (GDPR).