Henrik
af Klinteberg

Advokat

Jag arbetar huvudsakligen med fastighetsrätt och det som benämns speciell fastighetsrätt. Med en bakgrund som både fastighetsjurist och förrättningslantmätare vågar jag påstå att jag besitter en kunskap som är unik i landet. Uppdragen rör allt från fastighets- och bolagstransaktioner, exploateringsprojekt och bygglov till alla former av arbeten inom lantmäteriförrättningar samt hyres- och arrendefrågor.