Daniel
Persson

Biträdande jurist

Jag arbetar huvudsakligen med skatterätt. Uppdragen består bland annat av försäljning och förvärv av företag och fastigheter samt planering och strukturering av koncerner inför ägarskiften. Jag biträder även klienter i ärenden och mål hos Skatteverket och i domstol. Utöver skatterätten arbetar jag med associationsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 68

+46 (0) 709 50 95 25

dp@vici.se