Christian
Karlsson

Advokat

Jag arbetar med transaktioner, associationsrätt och kommersiell avtalsrätt. Uppdragen består företrädelsevis av etablering, försäljning och förvärv av företag och verksamheter, men även investerings- och ägarfrågor. Utöver det präglas uppdragen av avtalsförhandling, avtalstolkning, upprättande och granskning av kommersiella avtal av olika slag.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 52

+46 (0)732 04 23 40

ck@vici.se