Carl
Sjöstedt

Advokat

Jag är specialiserad på arbetsrätt och tvistelösning men på mitt bord hamnar även frågor som rör offentlig upphandling, hyresrätt och allmän affärsjuridik. Jag arbetar proaktivt med att lösa våra klienters frågeställningar. Målet är alltid att klienten ska kunna ta kloka beslut på affärsmässiga grunder oavsett om det rör en tvist eller någon annan fråga. Genom åren har jag haft förmånen att få följa flera klientbolags expansion. Att vara med och bidra genom att skapa rätt juridiska förutsättningar är enormt tillfredsställande.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 50

+46 (0)706 21 73 40

cs@vici.se