Åsa
Lagerholm

Verksamhetsansvarig

På mitt bord hamnar det mesta som inte har med juridiken att göra. Jag ansvarar för att den löpande verksamheten fungerar avseende större inköp- och upphandlingar, ekonomifunktion, marknadsaktiviteter m.m. och dessa arbetsuppgifter löser jag tillsammans med vårt grymma administrationsteam.