Åsa
Lagerholm

Verksamhetsansvarig

Som verksamhetsansvarig på VICI är mina huvudsakliga arbetsuppgifter att se till att den löpande verksamheten fungerar samt att ansvara för organisationen och medarbetarna inom administrationen. Jag ansvarar också för den löpande ekonomifunktionen, rapportering, inköp- och upphandling av bolagets varor och tjänster och bistår även vårt eminenta skatteteam med support.