Annika
Lundeslöf

Advokat

Jag är specialist på skatterätt med lång erfarenhet med arbete för större koncerner. Jag arbetar främst med inkomstskatterättsliga frågor för större företags löpande beskattning, omstruktureringar i bolagssfären och för delägare i ägarstrukturen för ägarledda företag. I mina uppgifter blir det också många momsrättsliga frågor som uppkommer, främst gällande fastighetsbolag. En stor del av mina uppgifter inkluderar också associationsrättsliga och avtalsrättsliga frågor.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 57

+46 (0)721 52 81 88

alu@vici.se