Annika
Lundeslöf

Advokat

Jag är specialist på skatterätt med lång erfarenhet med arbete för större koncerner. Jag arbetar främst med inkomstskatterättsliga frågor för större företags löpande beskattning, omstruktureringar i bolagssfären och för delägare i ägarstrukturen för ägarledda företag. En stor del av mina uppgifter inkluderar också associationsrättsliga frågor.