Anne
Eriksson

Advokat

Jag arbetar med att biträda klienter i samband med tvistelösning och processer inom specialområdena entreprenad- och konsulträtt, fastighetsrätt och PBL samt kommersiell avtalsrätt. Området täcker frågor allt från markförvärv, detaljplaner och bygglov fram till byggnation och hyra där ett proaktivt arbete för att stärka klientens sak och få företag att växa är en viktig del av arbetet.