Alicia
Wyrwal

Biträdande jurist

Jag arbetar främst inom det skatterättsliga området. Mina uppdrag omfattar bland annat försäljning och förvärv av företag samt fastigheter men även omstruktureringar av verksamheter. Jag biträder klienter i ärenden som berör både mindre och större skatterättsliga frågor. Utöver skatterätten arbetar jag med associationsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Kontakta mig

+ 46 (0)10 209 12 73

+46 (0) 735 98 26 77

alw@vici.se