Alexandra
Westerlund

Advokat

Arbetar främst med tvistelösning/processer och entreprenadrätt. Uppdragen består framför allt av att biträda klienter i samband med tvister och att agera som ombud vid processer i domstol och skiljeförfaranden. Tvisterna spänner över ett brett spektrum av juridiska områden, till exempel entreprenad- och konsulträtt, kommersiell avtalsrätt och fastighetsrätt.