Aida
Kilim

Biträdande jurist

Arbetar främst med tvistelösning, entreprenadrätt och fastighetsrätt. Uppdragen består i huvudsak av upprättande och granskning av kommersiella avtal och entreprenadkontrakt. Utöver detta arbetar jag med fastighetsrättslig rådgivning, framförallt kring fastighetsreglering, fastighetsbildning, detaljplanering och bygglov. Jag hjälper även till vid processer i allmän domstol.