Adam
Gullstrand

Biträdande jurist

Mitt främsta kompetensområde är arbetsrätt, utöver det arbetar jag i första hand med kommersiell avtalsrätt och bolagsfrågor. Jag bistår byråns klienter med bland annat upprättande av anställningsavtal för både tjänstemän och ledande befattningshavare. Andra vanligt förekommande uppdrag är att upprätta olika slags kommersiella avtal.