Adam
Gullstrand

Advokat

Mitt främsta kompetensområde är arbetsrätt, utöver det arbetar jag i första hand med kommersiell avtalsrätt och bolagsfrågor. Jag bistår byråns klienter med bland annat upprättande av anställningsavtal för både tjänstemän och ledande befattningshavare. Andra vanligt förekommande uppdrag är att upprätta olika slags kommersiella avtal.

Kontakta mig

+46 (0)10 209 12 67

+46 (0)701 41 59 97

ag@vici.se