Våra engagemang

Att ta ansvar och att vara med i tiden är två viktiga värderingar som styr vårt sätt att vara. Vi är aktivt engagerade för att utveckla Skånes näringsliv och det lokala föreningslivet, varför vi väljer att stödja och vara stödföretag till: