Allmänna villkor

Information som kan vara relevanta för Dig som klient.

Allmänna villkor för Advokatfirman VICI 2019 (PDF)

Den 1 januari 2016 infördes nya regler för tvister mellan advokatfirma/advokat och klient som är konsument. Tvist mellan VICI och klient kan därför, för det fall klienten är konsument, istället prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnds kontaktuppgifter; Box 273 21, 102 54 Stockholm. E- post konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se.

För mer information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd se dess hemsida; www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden