Regeringens förslag om korttidspermittering

För att lindra effekterna av Covid-19 har regeringen den 16 mars 2020 beslutat om ett utökat stödpaket för svenska företag. Ett av dessa förslag handlar om en utökning av det redan existerande systemet med korttidsarbete. Kärnan i förslaget är att en arbetsgivares lönekostnader kan minskas med 50 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla mer än 90 procent av lönen. På detta sätt hoppas regeringen att fler företag ska kunna behålla sina arbetstagare för att sedan snabbt kunna växla upp verksamheten när det åter finns ett större behov av företagens varor och tjänster.

Det nya förslaget om korttidspermittering innebär att staten istället för en fjärdedel, nu kommer stå för tre fjärdedelar av den lön inklusive arbetsgivaravgifter som motsvarar arbetstidsminskningen. Systemet med korttidspermittering kommer att delas upp i tre nivåer för arbetstidsminskning, 20 procent, 40 procent och 60 procent. För det olika nivåerna kommer löneminskningen för arbetstagarna vara 4, 6 och 7,5 procent.

För en arbetstagare som exempelvis har en månadslön på 32 700 kronor och som går ner i arbetstid till 40 procent av heltid kommer att få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren i form av lön och arbetsgivaravgifter minskar från 43 000 kronor till 20 425 kronor. Den resterande delen på 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen kommer staten att stå för.

Fördelningen av kostnader vid de olika nivåerna ser ut på följande sätt.

Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning Arbetsgivare Stat Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader
1 20% 4% 1% 15% -19%
2 40% 6% 4% 30% -36%
3 60% 7,5% 7,5% 45% -53%

De nya bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april men regeringen har bestämt att det är motiverat att tillämpa de nya bestämmelserna med retroaktiv verkan, redan från och med den 16 mars. Det nya systemet med korttidspermittering ska gälla under hela 2020.

Kontakta gärna oss på Advokatfirman VICI för att prata mer om förutsättningarna för att kunna använda korttidspermittering på er arbetsplats. Naturligtvis hjälper vi er även med övriga frågor gällande hantering av personalstyrkan i dessa utmanande tider.

Carl Sjöstedt

cs@vici.se

010-209 12 50

Adam Gullstrand

ag@vici.se

010-209 12 67

Regeringens förslag om korttidspermittering