Post-covid effekterna på byggbranschen – Kan entreprenören höja priset för entreprenaden om kostnaden för råvaror ökat?

Trots att mycket tyder på att vi snart går mot ljusare tider även då det gäller Covid-19 kommer pandemins konsekvenser att vara med oss ett bra tag framöver. Ett exempel är de höjda priserna på byggmaterial. Under år 2021 angav Byggföretagen att priset på vissa råvaror stigit med makalösa 65 procent. Men, vilka möjligheter har en entreprenör att höja priset för entreprenaden om kostnaderna för entreprenaden kraftigt stiger?

Ofta gäller standardavtalen AB04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, respektive ABT06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, för svenska entreprenader. Enligt dessa standardavtal kan en entreprenör kräva prisjustering vid:

  1. Myndighetsåtgärd som påverkar entreprenaden.
  2. Kostnadsförändringar hänförliga till krig samt krigsliknande förhållanden.
  3. Onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden.

För att kunna åberopa någon, eller flera, av dessa punkter förutsätts att kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkat hela kostnaden för entreprenaden. Det är entreprenören som har bevisbördan för att de krav som uppställs för rätt till prisjustering är uppfyllda.  

Eftersom det faktum att råvarupriserna i många fall ökat markant i kölvattnet av pandemin nu har varit känt under en längre tid så kan det framöver bli svårare att hävda en onormal eller oförutsebar kostnadsändring. Detta innebär att de parter som i dag och framöver ingår entreprenadavtal måste ta hänsyn till oförutsebarheten på råvarumarknaden redan i anbudsskedet. Detta kan göras på många olika sätt.

Är du entreprenör eller byggherre och har frågor om prisjusteringar eller kostnadsfördelning i pågående eller kommande projekt – kontakta oss på VICI idag!