Kan köksstolen bli en skattefri förmån?

Nu under coronavåren har många anställda varit tvungna att jobba hemifrån mer eller mindre. Det finns tydliga rekommendationer och riktlinjer för hur en arbetsplats ska vara utformad rent fysiskt med bord och stol. Arbete hemifrån kräver oftast också tillgång till dator och skrivare. Tips som att använda strykbrädan som ståbord är ett exempel som dykt upp. Kan det hålla i längden? Här kommer ett kort inlägg om de skattemässiga reglerna.

Om en anställd även framöver kommer att ha en arbetsplats i hemmet och det är överenskommet med arbetsgivaren att viss del av arbetet ska utföras från hemmet, så att jobba hemifrån blir en ordinarie arbetsplats då kan de skattefria förmånerna bli fler. En skattefri förmån uppkommer om det är arbetsgivaren som bekostar varan eller tjänsten och de nedanstående förutsättningarna är uppfyllda för arbetsredskap. Arbetsgivaren får inte heller en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för en skattefri förmån.

Detta gäller för arbetsredskap

För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställde krävs att
– varan eller tjänsten har väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
– förmånen har ett begränsat värde för den anställde
– förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan anställningen.

Några exempel på detta är
– arbetsstol, arbetsbord och arbetsbelysning som uppfyller rekommendationer för en rätt ergonomisk arbetsplats
– elektronisk utrustning och abonnemang med fast avgift för mobiltelefon, dator, router
– larmanläggning som primärt installeras för att skydda arbetsgivarens egendom

Så nej, köksstolen kan inte bli skattefri förmån men väl en arbetsstol!

Detta kan bli en situation som blir allt mer vanlig nu. Frågor om var gränserna ska gå för vad som kan vara arbetsredskap och hur mycket av arbetstiden som ska vara förlagd i hemmet, blir något som vi säkert kommer att diskutera en hel del under hösten med båda arbetsgivare och skatteverket.

Skatterättsliga frågor är ju bara en av flera som blir aktuella. Andra är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och säkerheten gällande företagsinformation.

Önskar en skön sommar från mitt upphöjda arbetsbord (en byrå i hallen)!

Annika Lundeslöf, advokat

Kan köksstolen bli en skattefri förmån