Advokatfirman VICI rådgivare vid K-Fastigheters förvärv av fastighet i Borås

Advokatfirman VICI biträdde K-Fastigheter vid dess förvärv av en fastighet i Borås. Förvärvet skedde genom en bolagstransaktion. Den framtida exploateringen av fastigheten förväntas innebära nybyggnation av 600 hyreslägenheter fördelade mellan K-Fastigheters tre olika koncepthus: lamellhus, punkthus och låghus.

Arbetet genomfördes av VICI:s transaktionsgrupp ledd av Christian Karlsson.

Advokatfirman-VICI-rådgivare-vid-K-Fastigheters-förvärv-av-fastighet-i-Borås