Advokatfirman VICI rådgivare i dansk fastighetsaffär

VICI bistod K-Fastigheter vid förvärv av en fastighet i Vallensbæk Strand, strax söder om Köpenhamn. Genom transaktionen köper K-Fastigheter byggrätter för att bygga 95 bostadslägenheter.
Fastigheten har bygglov för en uthyrningsbar area om 7 779 kvadratmeter fördelad på 95 lägenheter samt 92 p-platser i garage.

Arbetet genomfördes av VICI:s transaktionsgrupp och skattegrupp ledda av Christian Karlsson och Annika Lundeslöf.

Läs mer på K-fastigheters pressida.

Advokatfirman VICI rådgivare i dansk fastighetsaffär