19–26januari, 2023

Skattedag januari 2023

Nyhet på gång!

Vi på VICI bjuder in till en Skattedag i början av nästa år.
Vi arrangerar sedan tidigare en årlig tvådagarskurs på hösten, och nu vill vi också gärna träffa er under en dag i början av året med genomgång av årets nyheter.

Detta är intressant både för er som arbetar som revisorer, redovisningskonsulter eller ni som är verksamma på företag.
 
Vi på VICI har en bred kompetens inom området och ni kommer att få träffa oss alla fem på våra Skattedagar.

 • Tre orter
 • 5,5 utbildningstimmar
 • Kursavgift 2 990 kr som inkluderar lunch, fika och kursmaterial
 • Rabatt ges om ni kommer fyra från samma företag, då betalar ni bara för tre.
 1. 19 januari – Clarion Hotel Sea U i Helsingborg
 2. 24 januari – MJ´s i Malmö
 3. 26 januari – Grand Hotel i Kristianstad

Innehåll:
En uppdatering av vad som har hänt under senaste året gällande lagstiftning, utredningar och rättspraxis behövs alltid inom skatteområdet. Det är extra intressant nu eftersom vi har haft val och det kan komma fler förändringar i en kommande budgetproposition.
Ett preliminärt innehåll finns redan nu och detta kommer att uppdateras fram till kurstillfällena.

 • Nytt om tjänsteställe och om förmåner samt att jobba hemifrån
 • Nya regler 2023 för resor mellan bostaden och arbetet
 • Ändrad beskattning vid inlösen och återköp av aktie
 • Aktuellt om fåmansföretagen
 • Momsregler gällande laddstolpar och solceller
 • Ny momsskyldighet för samfälligheter och bostadsrättsföreningar
 • Utvidgning av den frivilliga skattskyldigheten
 • Pensionsgränser och skatten för privatpersoner
 • Förenklingar för enskilda näringsidkare
 • Bedömningen byggnad eller byggnadsinventarier
 • Begränsning av avdrag för inrullade underskott
 • Aktuella och intressanta rättsfall

Anmäl dig här! 

Anmälan är bindande, och avgiften erläggs 14 dagar före kurstillfälle. Avbokning är möjlig fram till att betalningen ska erläggas.

Varmt välkommen!