25mars 2021

Entreprenad- och fastighetsjuridik för bostadsrättsföreningar

Torsdagen den 25 mars klockan 12.00 – 13.00

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening? Eller kommer du på annat sätt i kontakt med frågor som rör bostadsrättsföreningar och deras fastigheter?

Bostadsrättsföreningar är ofta beställare av konsult- och entreprenadtjänster, till exempel i samband med om- och tillbyggnad, eller renovering och underhåll av föreningens fastighet.

Vi guidar dig genom några av de frågor som är viktiga för föreningen att ha koll på i samband med upphandling av denna typ av tjänster. Förutom själva entreprenadavtalet kommer vi till exempel att beröra frågor gällande tillstånd, genomförande, tilläggsarbeten, dröjsmål, fel, osv.

Det går såklart bra att ställa frågor under seminariet, men om du redan nu vet att du har en särskild fråga eller ett ämne som du vill att vi tar upp så är du välkommen att höra av dig till VICI Event

 

Anmäl dig här!