VICI rådgivare vid försäljning av fjärrvärmebolag

VICI biträdde Bussme Energy AB i samband med dess överlåtelse av alla aktier i Bjäre Biovärme AB, Munka-Ljungby Biovärme AB och Svedala Fjärrvärme AB till Solör Bioenergi. Förvärvet är ett led i Solörs satsning på fjärrvärme och omfattar en årlig värmeproduktion om 35 GWh på tre orter i Skåne. Verksamheten producerar och säljer även biokol.

Arbetet genomfördes av VICI:s transaktionsgrupp företrädd av Christian Karlsson och Wilma Holm.