VICI rådgivare i samband med försäljning av fastighet i Karlshamn

VICI biträdde säljaren i samband med överlåtelse av aktierna i Stilleryd Förvaltning AB till J & S Industrifastigheter i Sverige AB. Genom transaktionen överläts indirekt en industrifastighet belägen på Stillerydsområdet i Karlshamn. På fastigheten bedriver sedan en tid tillbaka ett automationsföretag sin verksamhet bestående av utveckling och tillverkning av robotautomation och produktionsutrustning åt kunder inom bland annat livsmedelsindustrin och life science.

Transaktionen genomfördes av VICI:s transaktionsgrupp bestående av Christian Karlsson och Sabrina Curan.