VICI legal rådgivare i samband med Lyckegård Group AB:s (publ) företrädesemission

Advokatfirman VICI var legal rådgivare åt Lyckegård Group AB (publ) i samband med den företrädesemission som genomförts under maj och juni 2024. Företrädesemissionen genomfördes i syfte att skapa förutsättningar för att accelerera bolagets starka tillväxt inom affärsområdet Water & Outdoor samt att stärka bolagets finansiella ställning.

Lyckegård Group AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, erbjuder idag främst lösningar inom bevattning och grönyteskötsel för lantbruk och grönytor såsom golfbanor, idrottsanläggningar, parker m.m.

VICI företräddes av dess transaktionsgrupp bestående av Christian Karlsson, Mohamed Dalfi och Wilma Holm.